Internat Zespołu Szkół nr 3 w Rzeszowie

www.internat.zssrze.resman.pl


Witamy na stronach internatu Zespołu Szkół nr 3 w Rzeszowie

OGŁOSZENIA:

Nasz Internat jest integralną częścią Zespołu Szkół nr 3 w Rzeszowie. 

Naszym celem jest stworzenie możliwości zamieszkania oraz warunków do wszechstronnego rozwoju uczniom rzeszowskich szkół w czasie trwania roku szkolnego. 

  • Internat położony jest w dogodnym punkcie, blisko centrum miasta. 
  • W naszym internacie może zamieszkać 200 uczniów. 
  • Oferujemy pokoje 3 i 4 osobowe a ponadto: stołówkę (wyposażoną w plazmowy odbiornik TV), czytelnię z zestawem kina domowego, sale cichej nauki, pomieszczenie do samodzielnego przygotowywania posiłków, kafejkę internetową. 
  • Młodzież ma również możliwość rozwijania swoich pasji w kołach zainteresowań. 
  • Mieszkańcy korzystają też z sali gimnastycznej, boiska przyszkolnego, siłowni. 
  • Obiekt jest całodobowo monitorowany przez system kamer. 
  • Przyjdź, zobacz, zamieszkaj…
  • Dojście i wjazd na teren Szkoły od ulicy Warszawskiej.

Dojazd rzeszowskimi autobusami MPKŻYCZYMY WSZYSTKIM WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA ORAZ W NOWYM 2022 ROKU

INFORMACJA
Informujemy, że od miesiąca stycznia ulega zmianie stawka żywieniowa dzienna, która będzie wynosić 16 zł/dziennie.

Prosimy aby wpłaty z tytułu zakwaterowania oraz wyżywienia na miesiąc styczeń 2022,  były dokonywane dopiero po dniu 1 stycznia 2022. Prosimy nie dokonywać w/w wpłat w miesiącu grudniu 2021. 
Opłaty za miesiąc styczeń 2022 :

- zakwaterowanie – 50 zł;
- wyżywienie: 256 zł.
Przypominamy, że płatności za wyżywienie i zakwaterowanie wpłacamy na osobne konta.

Dane zawarte w przelewie/ dowodzie wpłaty winny zawierać: dane osoby, której wpłata dotyczy, tj. imię i nazwisko wychowanka, adres, konto bankowe (właściwe dla zakwaterowania i wyżywienia), kwotę wpłaty, nazwę usługi (tytuł) i miesiąc, za który dokonywana jest płatność;
Zasady płatności i odpisów żywieniowych pozostają bez zmian, jak stanowi Regulamin Stołówki Internatu Zespołu Szkół nr 3 w Rzeszowie (dostępny w zakładce DOKUMENTY).


Informujemy, że
 trwa proces rekrutacyjny do naszego internatu. Kandydatow do zamieszkania w naszym internacie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji. Druk wniosku o zamieszkanie w internacie dostępne są w zakładce "Rekrutacja, zakwaterowanie". Wniosek należy wypełnić, podpisać, zeskanować lub zrobić zdjęcie i odesłać na adres mailowy internatu (prosimy zwrócić uwagę czy do wysyłanej wiadomości dołączone są wszystkie strony zawarte we wniosku).